Code Center Code Center Code Center

نفوذ در قلب ها (آموزش ارتباط موثر)

نفوذ در قلب ها (آموزش ارتباط موثر)

نفوذ در قلب آموزش راه یابی به قلبیک نفر و برقراری ارتباط موثر   هموطن عزیز : این فیلم آموزشی، برایتان محرمانه ارسال خواهد شد و حتی اعضای خانواده و…

ادامه مطلب

فیلم راز قانون جذب ، مثبت اندیشی

فیلم راز قانون جذب ، مثبت اندیشی

فیلم راز قانون جذب ، مثبت اندیشی سمینار آموزشی دکتر فرهنگ   هموطن عزیز : این فیلم آموزشی، برایتان محرمانه ارسال خواهد شد و حتی اعضای خانواده و مامور پست…

ادامه مطلب

انسان موفق ۳ (راه موفقیت)

انسان موفق ۳ (راه موفقیت)

انسان موفق ۳ راه موفقیت دکتر شاهین فرهنگ راهنمای تصویری موفقیت و راههای میانبر یرای رسیدن به آن هموطن عزیز : این فیلم آموزشی، برایتان محرمانه ارسال خواهد شد و…

ادامه مطلب

انسان موفق ۲ (کلیدهای طلایی)

انسان موفق ۲ (کلیدهای طلایی)

انسان موفق ۲ کلیدهای طلایی دکتر فرهنگ   راهنمای تصویری آموزش کلیدهای موفقیت هموطن عزیز : این فیلم آموزشی، برایتان محرمانه ارسال خواهد شد و حتی اعضای خانواده و مامور…

ادامه مطلب

رابطه روابط جنسی و سلامتی

رابطه روابط جنسی و سلامتی

رابطه روابط جنسی و سلامتی انسان و سلامت بدن امری سهل و ممتنع است. رابطه جنسی بین زن و مرد تاثیر مستقیمی بر سلامتی آنها دارد. این خبر به نقل…

ادامه مطلب