Code Center Code Center Code Center

نفوذ در قلب ها (آموزش ارتباط موثر)

نفوذ در قلب

آموزش راه یابی به قلبیک نفر و برقراری ارتباط موثر

نفوذ-در-قلب-ها-دکتر-فرهنگ

 

هموطن عزیز : این فیلم آموزشی، برایتان محرمانه ارسال خواهد شد و حتی اعضای خانواده و مامور پست هم از محتوای سفارش شما کاملا بی خبر خواهند بود!

 

آموزش-نفوذ-در-قلب

موضوعات مورد بررسی:

چگونه با کلامم دیگران عاشقم شوند؟
چگونه با کلامم مخالفانم را قانع کنم؟
چگونه آدم های زورگو را منطقی کنم؟
چگونه آدم با سر و زبانی باشم؟
چگونه قشنگ حرف بزنم؟
همسو نبودن نگاه ها
– تبادل اطلاعات :
کلام
لحن
زبان بدن
– نظریه تحلیل رفتار :
کودک درون
بالغ درون
والد درون
عدم امکان برقراری ارتباط با والد
– روش های پس رانِ والد:
سکوت
توضیح خواستن
حق با شماست
گریز زدن
استفاده از آب،هوا،تغییرمکان
توجه به کودک درون
– نوازش کودک درون:
اولین نیاز هر انسان
محرک های بیرونی
نیاز به دیده شدن
– واکنش به ابراز احساس دیگران :
عکس العمل های غلط
تایید احساس و همراهی
– منابع متعدد نوازش
– شروط نوازش :
تداوم
تناسب
تنوع
– چگونه بالغ بمانیم :
انجام تغییرات جزئی
توجه به کودک درون
گریز از باورهای محدود کننده
– رگ خواب انسان ها :
ارائه دلیل :
بدهکار کردن
امتیاز دادن
شنیدن
درک کردن
اشاره به تشابه
زیبائی
– آنچه دیگران را برآشفته می کند:
نفی صریح
وابستگی به نتیجه
مچ گیری
ملامت
و …

_________________
اثری از: دکتر شاهین فرهنگ

فیلم نفوذ در قلب ها و جذب دیگران

charkheh

تا اطلاع ثانوی فروش این محصول متوقف گردید!

برای آگاهی از عناوین مشابه یا راهنمای انتخاب و خرید سایر مجموعه ها با ما تماس بگیرید.

فیلم آموزش مسائل جنسی

فیلم آموزش نفوذ در قلب ها

آموزش زبان انگلیسی نصرت