Code Center Code Center Code Center

زندگی هدفمند ، دکتر فرهنگ

زندگی هدفمند

فیلم سمینار آموزشی دکتر فرهنگ

 

فیلم سمینارهای دکتر فرهنگ

سمینار بزرگ راه رسیدن به اهداف ، برگزار کننده: موسسه خانه تحول

 

موضوعات مورد بررسی سمینار زندگی هدفمند ، دکتر فرهنگ :

چگونه به هدف هایم برسم؟
چگونه در دام خیالبافی نیفتم؟
چگونه اهدافم را واقع بینانه تعیین کنم؟
چگونه زمان رسیدن به اهداف را تعیین کنم؟
چگونه اهداف اصلی زندگیم را تعیین کنم؟
چگونه جزئیات اهدافم را تعیین کنم؟
چگونه اهدافم را خرد و کوچک کنم؟
چرا باید اهدافم را بنویسم؟
چگونه فرق هدف را با مقصد و ارزش تشخیص بدهم؟
اهداف وحی منزل نیستند
لزوم دارا بودن پشتکار
اشتباه و شکست
ریسک پذیری
درنظر گرفتن سایرین
تعداد اهداف
هدفمندی تا پایان عمر
حرکت به سمت اهداف
اطلاعات،مهارت ها و مراجع
موانع
رنج و سختی
و …

_________________
اثری از: دکتر شاهین فرهنگ

زندگی هدفمند

سمینار بزرگ راه رسیدن به اهداف ، برگزار کننده: موسسه خانه تحول

 

charkheh

تا اطلاع ثانوی فروش این محصول متوقف گردید!

برای آگاهی از عناوین مشابه یا راهنمای انتخاب و خرید سایر مجموعه ها با ما تماس بگیرید.

فیلم آموزش مسائل جنسی

فیلم آموزش نفوذ در قلب ها

آموزش زبان انگلیسی نصرت